Velkommen til klinikkens nye hjemmeside

Læge Katrine Rasmussen
Info om klinikken

GENERELT
Klinikken er en solopraksis med én læge, Katrine Rasmussen. Der er ansat 2 sygeplejersker og 1 sekretær.
Klinikken er beliggende i Torvebyen 2, 1. sal tæt på Køge Torv. Der er elevator.
Parkering kan ske ved Torvebyen.
Ved ankomst i klinikken  skal dit sygesikringskort registreres i kortterminalen. Har du glemt kortet, skal du kontakte sygeplejersken

SYGEPLEJERSKER
Der er ansat to sygeplejerske,  Sanne Sørensen og Inge Hansen
Sygeplejerskerne varetager en del selvstændigt arbejde som f.eks: blodprøver, ekg, lungefunktion, sårskift, vejledning i rejsevacciner, vaccinationer, urinkontrol, kroniker kontroller, blodtryksmåling, INR kontrol, Kost og vægt samtaler, vortebehandling etc.

KONSULTATIONER
Til almindelige konsultationer er der normalt afsat 15 minutter. Nogle typer undersøgelser får dog automatisk afsat længere tid. Tider forsøges overholdt, men der kan forekomme forsinkelser som følge af f.eks akutte konsultationer.
Det er vigtig at melde afbud, hvis du bliver forhindret i at møde op.
Som noget nyt forsøges med tidlige morgentider. Dette erstatter aften konsultationen. Hver onsdag er der tider fra klokken 07.30 og hver anden fredag også fra klokken 07.00. Håber I vil tage godt i mod dette tilbud

TELEFONTID LÆGE
Fra 1. august 2019 forsøges med “ringe tilbage tider”. Dvs lægen er ikke længere tilgængelig på telefonen om morgenen, men vil ved behov kunne ringe patient op

TELEFONTID SYGEPLEJERSKER
Her kan bestilles tid til konsultation, genbestilles fast medicin og gives svar på diverse blodprøver og undersøgelser. Desuden gives råd og vejledning ved akut opstået sygdom, og behovet for akut tid vurderes også her.

AKUT OPSTÅET SYGDOM
Udenfor almindelig telefontid henvises videre til akut telefonen. Da vi er optaget med patientarbejde, er det vigtig kun at benytte akut telefonen ved akut opstået sygdom.

FERIE/EFTERUDDANNELSE/FRIDAGE
Klinikken indgår i vagtberedskab med en del af byens andre læger, dvs. at der fredag fra 12-16 samt i ferieperioder
og ved kurser  kan ske henvendelse til en af disse læger ved behov for akut lægehjælp.
Telefonnummer er annonceret på telefonsvarer og opslag på døren. Ferie og lukkedage oplyses på hjemmesiden.
HUSK DIT SYGESIKRINGSBEVIS HVER GANG !!
Ved ankomst i klinikken  skal dit sygesikringskort registreres i kortterminalen. Har du glemt kortet, skal du kontakte sygeplejersken